Vi har just passerat 2018 – ett händelserikt år på många sätt. Våra frågor gällande barn och kvinnors samt hbtq-personers rättigheter och befrielse från hedersförtryck och diskriminering har fått mycket uppmärksamhet.

Även om lagar mot olika uttryck för hedersvåldet har skärpts innebär detta tyvärr inte att förtrycket minskat. Vi har i våra projekt i skolor och förorter träffat tusentals barn och unga – särskilt flickor och kvinnor – som inte kan hävda sina grundläggande rättigheter utan inom familj och släkt lever ett liv med snäva begränsningar och under starkt kontroll.

Vi har fått många signaler ute i landet om att det i åtskilliga skolor finns moralpoliser som kontrollerar kvinnor och unga flickor som tar av sig slöjan och utsätter dem för hårresande repressalier.

Vi fått veta att många barn försvinner efter sommaren och aldrig kommer tillbaka till sina skolor, trots att det finns lagar som förbjuder barnäktenskap och planering av bortförande av barn för äktenskap i utlandet. Vi vet att tusentals kvinnor, till följd av att de inte är ekonomiskt socialt oberoende i praktiken sitter fångna i sina hem och saknar möjlighet att delta i samhällslivet. Detta inträffar när vi just firat 100-årsdagen av att vi i Sverige införde ett demokratiskt statsskick för både män och kvinnor.

(Ni kan att läsa i länken nedan våra artiklar och aktiviteter om de olika frågor vi tagit upp i olika sammanhang och vilka projekt vi arbetat med.)

Vi har blivit inbjudna till många skolor runt i Stockholm och träffat tusentals barn och unga samt personal under våra workshops och föreläsningar. De ämnen vi tagit upp har handlat om sexuellt våld, hedersförtryck och olika former av begränsningar och diskriminering.

I samband med FN-dagen mot våld anordnade vi flera aktiviteter i förorterna för kvinnor om deras mänskliga rättigheter. Detta genomförde vi i samarbete med många förortsorganisationer och föreningar i t.ex. Järva och Botkyrka. Våra lokala arbetsgrupper i Malmö, Västsverige, Uppsala och Östergötland anordnade workshops och utbildningar för olika yrkesgrupper och ungdomar.

Vår kurs i hedersförtryck i samarbete med Viskedalen fick ett bra genomslag under år 2018. Den fortsätter vi med även under våren och hösten 2019 .

  • Vi har drivit flera krav och publicerat ett 20-tal artiklar om våra frågor i lika rikstidningar ovh lokaltidningar.
  • Vi är med i 8 mars-kommittén
  • Vi är med i kampanjen Lön för dela dagen rörelsen
  • Vi anordnar Fadimedagen i olika städerna där VHEK är verksam.
  • Vi har startat ett samarbete med Cirkus Cirkör och arrangerar bl.a. bokbord i samband visningen av av cirkusens föreställningar (Rörelsen Epifonima)
  • Vi har initierat Brett feministiskt forum

På hundraårsdagen av rösträttens inledde vi den 17 december ett samarbete med Friskis och Svettis för kvinnor i förorterna i syfte att förmå dem att ge sig tid att i fysiskt avseende röra på sig som ett steg mot ett självständigt liv.

Detta är bara några axplock när det gäller våra aktiviteter och vår verksamhet.

Glädjande är att vi har fått många medlemmar och aktivister som bidragit till att vi har kunnat genomföra aktiviter. Tack vare er alla och ni som bidragit med gåvor och arbetsinsatser samt deltagit i våra projekt. MUCF, Stockholms stad och Skolverket tackar vi för de bidrag som gjort att vi kunnat genomföra detta allt detta viktiga arbete!

Amineh Kakabaveh, ordförande VHEK

CategoriesOkategoriserade

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *