Vår Tidning: Förortsfeministen

Läsaren möter en ny tidning med fokus på barn -, ungdomars och kvinnors utsatthet för diskriminering och förtryck i hederns namn.

Vår nättidning är en fortsättning och ett nytt sätt att föra vår kamp för att höja kunskapen om ungdomars och kvinnors situation och frigörelsekamp i vissa socioekonomisk utsatta förorter runt om i landet där hederskulturen och kvinnoförtrycket är som mest utbrett.

Det är 15 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin egen far på grund av kyskhetskulturen. Den modiga Fadime kämpade för alla ”invandrade” kvinnor och flickors befrielse från kyskhetskravet. Det är viktigt att vi på olika sätt minns Fadime och hennes kamp för kvinnors individuella och demokratiska fri- och rättigheter och för allas lika värde.

Vi har varit ute på möten och olika sammankonster, stått på gator och torg när vi fört ut vårt budskap. Nu kan vi komplettera och utveckla detta med debattartiklar, krönikor, intervjuer och mer teoretiska vetenskapliga artiklar – öka och fördjupa kunskapen i de frågor vi arbetar med.

Vi är övertygade om att vår nättidning kommer att utvecklas och bli ett verksamt medel i vår kamp framöver.

Redaktionen

  • Amineh Kakabaveh
  • Birgitta Almström
  • Hans Arvidsson
  • Maria Hyllengren