H

Hedersförtryck: Berättelser från Sverige och världen

Det är vår skyldighet att lyssna!

Boken ”Hedersförtryck: Berättelser från Sverige och världen” är framförallt en sammanställning av ett stort antal intervjuer, där de som drabbats av hedersförtrycket kommer till tals och mycket konkret berättar om sina liv. De intervjuade beskriver hur dominerande hedersnormer kan vara i en människas liv. Personen påverkas av dem från morgon till kväll och från vaggan till graven.

De som har gjort sig fria från hedersförtrycket har fått kämpa med sig själva såväl som mot en fientlig omgivning och en förkvävande tystnadskultur. Hedersförtrycket genomsyrar livet från dagis, genom ungdomen och skolan, det påverkar yrkesval, äktenskap, barnafödande och barnens uppfostran. Det reproduceras från generation till generation.

Hedersförtrycket kan variera i omfattning och synlighet och tar sig ofta uttryck i psykiskt och fysiskt våld. I sin yttersta konsekvens leder det hedersrelaterade förtrycket till dödligt våld.  Flera av hedersförtryckets uttrycksformer – både de brutala och de mer subtila – behandlas i boken.

I boken berättar företrädare för myndigheter och personer verksamma inom till exempel skola, polis och åklagarväsendet om vad man kan göra för att bekämpa hedersförtrycket.

Det är vår skyldighet att veta vad som sker!

Det är samhällets tystnad som gjort att hedersförtrycket har kunnat växa. Men bland de mest utsatta har det funnits modiga människor som samlat styrka för att själva kunna berätta sin historia. Det är deras berättelser – från Sverige och världen – som vi har velat samla i en bok.

Vår antologi har kommit till för att ge till exempel lärare, socionomer, poliser, jurister etcetera en bättre möjlighet att förstå en verklighet som allt för många har haft svårt att ta till sig. Vi vet också att det är viktigt att de som drabbats av hedersförtryck ska kunna läsa och känna igen sig i andras livsberättelser. På detta sätt vill vi belysa ett av vår samtids mest angelägna samhällsproblem. Hedersförtrycket drabbar många och alla har ett ansvar att lyssna.

Amineh Kakabaveh

CategoriesNummer Elva

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *