F

Förbud mot oskuldsnormer och oskuldsmyter

I två program i P1:s ”Människor och tro” uppmärksammades bland annat hur olika religiösa samfund legitimerar så kallade oskuldsintyg. Föreställningar om kvinnors oskuld och kyskhet är kärnan i den hederskultur som det svenska samhället måste bekämpa. I dessa äldre patriarkala föreställningar måste en flicka som gifts bort vara oskuld.

Att hon är det anses kunna bevisas under samlaget på bröllopsnatten då ”mödomshinnan” spräcks och kvinnan börjar blöda. Det är mot bakgrund av dessa ovetenskapliga föreställningar som det inom hederskulturer finns krav på att läkare i Sverige ska utfärda oskuldsintyg. Det är också i denna kontext som flickor och kvinnor sökt hjälp för att utföra så kallade oskuldsoperationer (hymenoperationer), det vill säga kirurgiska ingrepp som åstadkommer en blödning vid samlag.

I en forskningsöversikt som Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 2011 tog fram på regeringens uppdrag konstaterades det att svensk sjukvård bidragit till såväl utfärdandet av oskuldsintyg som genomförande av hymenoperationer. Experterna pekade i sina slutsatser på att det saknades kunskaper om omfattningen av utfärdandet av hymenoperationer, men att det också fanns en otydlighet i riktlinjer och lagstiftning.

Förenta nationerna (FN) har fördömt denna form av oskuldskontroller och påtalat att dessa strider mot läkareden. Socialstyrelsen i Sverige har i ett uttalande från 2015 klargjort att det strider mot regeringsformen att tvinga någon att genomgå en läkarundersökning och att läkare som upprättar oskuldsintyg bryter mot patientsäkerhetslagens krav på att all sjukvård ska bedrivas utifrån ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Trots detta förtydligande så finns det inget känt fall av utfärdande av oskuldsintyg eller genomförande av någon hymenoperation som fått några rättsliga följder. I Frankrike har president Emmanuel Macron, som ett led i att förhindra islamistisk separatism, aviserat en lag som ska göra det möjligt att straffa läkare som utfärdar oskuldsbevis. Sveriges regering borde visa samma handlingskraft.

I flera olika interpellationer har jag vänt mig till regeringen för att få svar på vilka åtgärder man planerar att vidta för att motverka dessa förtryckande oskuldsnormer. Av socialminister Lena Hallengren har jag efterfrågat en utredning som kartlägger utbredningen av oskuldsintyg och hymenoperationer inom svensk sjukvård, privat såväl som offentlig. Denna utredning bör också ges i uppdrag att tydliggöra riktlinjer till hälso- och sjukvård som bland annat innebär att läkare som utfärdar sådana intyg och genomför sådana kirurgiska ingrepp ska kunna förlora sin legitimation. Till justitieminister Morgan Johansson har jag ställt frågor om han är beredd att låta en sådan utredning få mandatet att föreslå ny straffrättslig lagstiftning så att de som genomför eller uppmuntrar till oskuldskontroller ska kunna straffas. Jag har också frågat kulturminister Amanda Lind om hon vill dra in statsanslagen till de trossamfund som bidrar till att uppehålla dessa patriarkala oskuldsnormer. Det kommer också behövas riktade utbildningsinsatser för att bryta dessa normer.

Det är dags att det svenska samhället mobiliserar för att bryta de föreställningar om kvinnors oskuld som är kärnan i hederskulturen. Regeringen måste visa att de står på de utsatta flickornas och kvinnornas sida. Därför kommer jag under hösten skriva en motion i riksdagen gällande denna fråga.

Amineh Kakabaveh

CategoriesOkategoriserade

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *